پلتفرم های استارت آپ

در مجموعه تاک، خدمات حرفه ای مشاوره و اجرای پلتفرم های مختلف قابل اجرا است.

 پلتفرم های استارت آپ
  • پلتفورم استریمینگ مدیا (کتابخوان، موسیقی، فیلم)
  • پلتفورم دیجیتال خرید و فروش ارز
  • پلتفورم جامع خدمات باشگاهی
  • پلتفورم فروش مستقیم
  • پلتفورم ارتباط گروهی بر پایه GPS
  • پلتفورم جامع باشگاه مشتریان

ما شما را تا موفقیت همراهی می کنیم

تماس با ما